Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đảng bộ xã La Hiên tổ chức đoàn đại biểu tham quan, học tập chuyên đề " Học tập và làm theo tư...

Căn cứ Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐU, ngày 26/4/2022 của Đảng ủy về việc tổ chức học tập chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ CHÈ XÓM CÂY THỊ, XÃ LA HIÊN

Ngày 25/4/2022, tại Xóm Cây Thị, UBND xã La Hiên tổ chức Lễ đón bằng công nhận Làng nghề chè xóm Cây Thị. Đến dự buổi lễ có sự hiện diện của Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn; Hiệp hội Làng...

Đảng uỷ xã La Hiên long trọng tổ chức Lễ Trao huy hiệu đảng đợt 3/2 cho các đồng chí đảng viên 55...

Ngày 22/4/2022, Đảng uỷ xã La Hiên long trọng tổ chức Lễ Trao huy hiệu đảng đợt 3/2 cho đồng chí đảng viên 55 năm tuổi Đảng

Quyết định công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2022 xã La Hiên

Quyết định công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2022 xã La Hiên

Thông báo Cuộc thi sáng tác và triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Nguyên 2022 Chủ đề '"Nắng mới xứ Trà"

Xem nội dung chi tiết tại đây /documents/130366/0/Th%E1%BB%91ng+b%C3%A1o+thi+N%E1%BA%AFng+m%E1%BB%9Bi+x%E1%BB%A9+Tr%C3%A0_0001.pdf/14aee163-3cc6-4e82-b3c4-7a0fec3dbbe9

Hoạt Động Của Xã La Hiên

Đảng bộ xã La Hiên tổ chức đoàn đại biểu tham quan, học tập chuyên đề " Học tập và làm theo tư...

Căn cứ Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐU, ngày...

LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ CHÈ XÓM CÂY THỊ, XÃ LA HIÊN

Ngày 25/4/2022, tại Xóm Cây Thị, UBND xã La Hiên tổ chức Lễ đón bằng công nhận Làng nghề chè xóm...

Đảng uỷ xã La Hiên long trọng tổ chức Lễ Trao huy hiệu đảng đợt 3/2 cho các đồng chí đảng viên 55...

Ngày 22/4/2022, Đảng uỷ xã La Hiên long trọng tổ chức Lễ Trao huy hiệu đảng đợt 3/2 cho đồng chí...

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kfy 2016 - 2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7059

Tổng truy cập: 243333